Bucurie în necazuri -episodul 7

Cele trei aspecte ale modului de supraviețuire – a te focaliza pe Dumnezeu, a avea credință în El și în planurile Lui și formarea caracterului nostru prin lucrarea Duhului Sfânt, fac parte din modelarea și șlefuirea pe care Dumnezeu o face în noi pentru a ne transforma după imaginea Sa.

Aceste trei aspecte ale etapei de supraviețuire sunt cruciale în a ne muta de la supraviețuire la etapa de supraviețuitor. Există un secret al acestui succes, un secret pe care mulți încearcă să-l sară sau să-l ignore când citesc despre acest proces în Romani 5. „Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre; căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat.” (Romani 5:3-5).

Secretul acesta ne este expus ca și o atitudine a inimii să “ne bucurăm în necazurile noastre”. Atitudinea este o alegere activă și o stare de existență. Cuvântul “bucurie/exaltare” în original în limba greacă este καυχάομαι (kauchaomai)  și înseamnă „a te desfăta pe baza unui lucru sau într-un lucru, cu sau fără motiv.”

Atitudinea inimii noastre în încercări trebuie să fie o atitudine de bucurie sau exaltare.

Acest lucru este împotriva naturii umane. Bucuria vine în circumstanțe bune, nu în încercări. Este nevoie de o putere Supranaturală pentru a te bucura în necazuri și aceasta este exact ceea ce noi avem – Duhul Sfânt, Mângâietorul care ne-a fost dat (1 Tes. 5:15-18, Filipeni 4:4). Bucuria nu vine după ce încercarea a luat sfârșit sau după ce victoria a fost obținută. Bucuria vine în încercare…este parte a procesului de suferință. În Scriptură citim că locul în care găsim bucuria este în Domnul și în mântuirea noastră în Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu pentru ca să putem trecem din etapa de supraviețuire în etapa de supraviețuitor. În etapa de supraviețuitor Dumnezeu ne cere să trecem de la credința în planul Său, la încrederea în El în încercări și în durere.