PUTEREA GÂNDURILOR

Încolo, frați mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească.(la acestea să vă gândiți)”(Filipeni 4:8)

Trăim într-o societate, în care se scoate în evidență mai mult ce este negativ, ce este rău și greșit, decat ce este frumos, bun, vrednic de lauda,chiar daca acestea sunt mai putine. Aceasta înseamnă că am crescut într-un mediu negativist, și  într-o lume rea și necredincioasă. Așa am văzut poate în familia noastră, în vecini, în biserică și la știri. Cu cât am stăruit în ele, am devenit și noi tot la fel.

Înainte să vorbim trebuie ca să ne gândim, căci gândurile ne controlează viața. Cu părere de rău o spun că noi nu am fost învățați ca să gândim așa cum ne învață versetul de mai sus. Nu am învățat ca să schimbăm gândurile negative cu cele pozitive, bazate pe Cuvântul Domnului. Nu ne-a spus nimeni ce putere au gândurile negative.

Pentru că avem o gândire negativă, automat gândim și vorbim și de alții tot așa. Filtrul minții noastre este murdar și ne murdărește și pe noi și pe toți din jurul nostru. Vedem totul rau si negativ care ne afecteaza foarte mult viata, familia, sanatatea, viitorul.

Gândurile au cel mai mare impact în viața noastră, ele ne pot chinui când ne gândim la situații grele din viața noastră, sau ne pot aduce bucurie dacă ne gândim la lucrurile frumoase din viață, sau la ce dorim și credem ca vom avea. Am văzut de atâtea ori in viața mea, puterea gândurilor;  când un gând de durere mă copleșea cu privire la pierderea copilului meu, simțeam că mă sfașiu de durere, plângeam și toată ziua aceea eram întristată, apăsată, îndurerată. Cu trecerea timpului am început să aplic aceasta taină de a-mi schimba gândurile, să mă gândesc la cele de sus nu la cele de pe pământ. Numai cu ajutorul Domnului puteam muta gândul de la durere la cer, la ceva diferit, frumos și bun. Atunci  imediat emoțiile se schimbau și ele. Atunci am înteles taina emoțiilor noastre. Ele ne controlează cât timp lăsăm gândurile să ne controleze. Emoțiile sunt în legatură directă cu gândurile noastre. Cum ne gândim, ne imaginăm ceva frumos, imediat emoțiile ne transmit semnale de bine, de pace, de bucurie. În același timp, cum lăsăm gândurile de frică, de îngrijorare, de nemulțumire, de durere, să ne captureze, emoțiile imediat ne transmit semnale de apăsare, lacrimi, spaimă, frică, necredință. Deci, este o ALEGERE, este o LUPTĂ, dar cu ajutorul Domnului vom putea controla gândurile și le putem schimba.

Fiecare om are în el capacități mari, de a face lucrări mari în această lume, fie spiritual, material sau social. Ceea ce lipsește la cei mai mulți este că nu gândesc, nu-și folosesc gândirea înspre scopurile Lui Dumnezeu.

Noi lăsăm gândurile să vină în mintea noastră, iar ele își fac locuința acolo foarte repede, ca și buruienile. Dacă gândurile sunt pozitive, și-n acord cu ce ne învață Cuvântul Domnului, este bine să medităm asupra lor și să începem să le punem în aplicare. Dacă nu punem în aplicare Cuvântul Domnului, nu vom avea victorie în ariile în care ne luptăm. Tactica celui rău este să semene gânduri negative în mintea noastra; gânduri de frică, de îngrijorare, de îndoială, acolo unde vede că nu există Cuvântul Domnului. Depinde de noi ce gânduri lăsăm să vină și să stăpânească în mintea noastră.

Prin versetul de ma sus, suntem provocați ca să gândim diferit, să avem gândirea Lui Hristos, și să  nu gândim după standardele lumii.

Gândurile noastre sunt ca niște semințe, care au în ele viață. Ele determină ce vorbești și apoi ce să faci. De aceea Domnul nostru ne îndeamnă să medităm zi și noapte asupra Cuvântului Său, ca să avem o minte transformată, căci numai atunci putem pricepe voia Lui cea bună, plăcută și desăvârșită.

“Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți -transformare-, prin înnoirea minții voastre, ca sa puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvârșită.”( Romani 12:2)

Cum să ne înnoim mintea? Cuvântul acesta înseamnă o transformare radicală -metamorfoză-a felului de a gândi, de a vedea și acționa.

Când cel rău a semănat gândurile lui în mintea noastră, le vom depista imediat dacă avem lumina Cuvântului și al adevărului în noi. Duhul Domnului ne va călăuzi imediat cum sa le scoatem afară, și să semanăm Adevărul Promisiunilor scrise în Cuvântul Său.

Atâtea chinuri sunt astăzi în toată lumea datorită gândurilor negative. Sunt persoane, care au ajuns în depresie și la sinucidere, din cauza chinului la nivelul minții. Unele persoane pentru că au fost abuzate, altele pentru că au avut diferite traume, și cuvinte negative spuse mereu impotriva lor, ele sunt mai chinuite, sunt sclavii celui rău, pentru că nu știu cum să scape de acele gânduri.În astfel de situații, cel rău are acces asupra minții ca să fure, să distrugă si să prăpădească tot.

Duhul de inferioritate și de respingere a distrus foarte multe persoane, mai ales femeile. Totul a început cu un gând negativ auzit la alții despre ea, apoi cel rău l-a exagerat și a continuat să adauge mai multe argumente la acel gând că nu este bună, nu-i frumoasă, nu e iubită, nu este în stare de nimic,etc. Cuvintele celorlalți afectează foarte mult inima unui copil, cât și a celor maturi dacă deja sunt otrăviți de aceste gânduri.

“Cum gândește un om în inima lui, așa este”(Prov.23:7) (este traducerea corectă)

Noi suntem o reflecție a ceea ce gândim. Ce gândim, ne influențează și așa ne simțim, actionăm, suferim, sau luăm decizii.

Noi suntem azi unde suntem, datorită a ceea ce am gândit înainte. De cele mai multe ori ne controlează trecutul. Bazat pe gândirea veche, săracă, fără speranță, dezamăgirile si esecurile din trecut, așa am devenit și acționăm ca atare. Ceea ce este Înăuntrul nostru, ne conduce în viitor. Datorită întăriturilor la nivelul minții, nu avem încredere în noi, nici în alții si nici in Dumnezeu. Dacă am pierdut o afacere, nu mai încercăm, căci au venit gânduri de frică și descurajare. Dacă s-a întâmplat ceva negativ cu noi, suntem apăsați și nu știm cum să ieșim de acolo.Gândul respectiv ne chinuie și nu putem scăpa de el. Cel rău continuă să atace cu frică, condamnare și minciuni.

Putem să ne schimbăm hainele, biserica, mașina, casa, țara, etc, dar dacă nu ne schimbăm mintea, suntem tot la fel. Mintea noastră conține cel mai mare computer, depinde dacă știm să-l folosim.

Dacă ni se schimbă gândirea, ni se va schimba vorbirea și acțiunile noastre, iar rezultatele vor fi diferite. Dar trebuie sa  începem să lucrăm la gândurile noastre ca să gândim diferit decât până acum. Această schimbare ne va aduce transformare și deci ca atare ne vor bucura, vom avea zile minunate și viața mai ușoară.

Să punem mai întâi strajă gândurilor noastre, apoi să punem strajă gurii noastre.

Să avem gândul lui Hristos, și să vorbim cuvintele lui Dumnezeu.

Cum să ne controlăm gândurile? Cel rău nu poate să ne controleze gândurile, el doar inspiră și sugerează gânduri negative, frică, îngrijorare, cu tot ce este în natura lui rea și plină de minciună. De aceea să ne hrănim mintea cu adevărul și promisiunile Domnului în fiecare zi. Să nu acceptăm în mintea noastră tot felul de gânduri negative, murdare, pline de frică, de îngrijorare, încât nu mai putem dormi. Avem nevoie de lumina Cuvântului ca să avem o minte transformată prin Cuvântul Domnului.

Putem învăța de la David:

“ Cât de mult iubesc Legea Ta! Toată ziua mă gândesc la ea.(Ps.119;97)

“Poruncile Tale mă fac mai înțelept decât vrăjmașii mei, căci totdeauna le am cu mine. Sunt mai învățat decât toți învățătorii mei, căci mă gândesc la învățăturile Tale.”(Ps. 119:-99)

“O iau înaintea străjilor de noapte și deschid ochii, ca să mă gândesc adânc la cuvântul Tău. “(Ps.119:148)

Căci “cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-I poată da învățatura?” Noi însă avem gândul lui Hristos.” (1Cor.2:16)