Ca semn al dragostei Lui!

El trece pe ceruri

 ca să-ţi vină în ajutor! (Deuteronom 33:26)

Ca semn al dragostei Lui!

 

Un fotoliu acoperit cu o pătură înflorată, o masă improvizată dintr-un trunchi de copac şi un trandafir care îşi împrăştie atât de minunat mireasma, sunt cele care descriu pe scurt locul din spatele casei mele, un loc în care petrec momente speciale de părtăşie cu Dumnezeu.

Dacă merii, cireşii, prunul, dar mai ales nucul sub ale cărui crengi mă adăpostesc în acest loc al părtăşiei sfinte ar avea glas, ar putea purta în foşnetul uşor al frunzelor lor toate cuvintele, laudele, întrebările, dar mai ales frământările inimii mele, toate îndreptate către Dumnezeu. Şi ar fi minunat! În primele rânduri ale acestei cărţi vreau însă să vă împărtăşesc un moment aparte care a purtat către ceruri o simplă întrebare.

Cu inima întristată din cauza problemelor medicale ale copiilor noştri la care s-au mai adăugat şi altele, şi copleşită fiind de ele, m-am retras în acel loc al conversaţiei speciale cu Dumnezeu şi L-am întrebat, în mod simplu:

Oare, Tu, Dumnezeule din Cerul Înalt, ne mai vezi?

Aceasta  a fost întrebarea care s-a ridicat ca un strigăt disperat al unei inimi îndurerate de mamă, către tronul lui Dumnezeu. Dar nici merii, nici cireşii, nici prunul şi nici chiar nucul nu au adus în foşnetul lor vreun răspuns de la Dumnezeu. Aşa că am păşit înapoi în casă, cu inima mâhnită şi atât de apăsată…

A doua zi însă Dumnezeu mi-a răspuns la întrebare şi mi-a spus:  

Ascultă, fiică, Eu, Dumnezeu din Cerul Înalt, îţi vorbesc!

Da, Dumnezeu mi-a vorbit în acea zi şi mi-a mângâiat inima, iar felul în care a făcut-o a fost ca un semn al dragostei Lui, pentru mine şi casa mea! EL, Dumnezeu din Cerul Înalt, a privit în acea zi la starea smerită şi întristată a roabei Sale şi a răspuns la întrebarea pe care I-am adresat-o în taină, fără să audă nimeni. Dar El a auzit-o, şi mai mult, mi-a dat un răspuns la ea.

Ce Minunat este Dumnezeu! El ne trimite la tot pasul semne ale dragostei Sale, semne care atestă prezenţa şi dragostea Lui în vieţile noastre! În cartea Iov găsim scris:

Dumnezeu, prin suflarea Lui face gheața şi micşorează locul apelor mari.

Încarcă norii cu aburi şi-i risipeşte scânteietori; mişcarea lor se îndreaptă după planurile Lui, pentru împlinirea a tot ce le porunceşte El pe faţa pământului locuit.

Îi face să pară ca o nuia cu care loveşte pământul sau ca un semn al dragostei Lui!

Iov, ia aminte la aceste lucruri.

Priveşte liniştit minunile lui Dumnezeu. (Iov 37:10-14, sublinierea îmi aparţine).

În cartea publicată recent şi intitulată Semne ale dragostei Sale vreau să vă împărtăşesc câteva momente speciale trăite cu Dumnezeu în vremuri de bucurie, dar mai ales în vremuri de încercare. Felul în care El mi-a vorbit trimiţându-mi răspunsuri la întrebări pe care doar inima mea le ştia sau împlinindu-mi cererea sau dorinţa avută înaintea Lui, toate acestea au fost ca nişte semne minunate ale dragostei Sale  trimise direct din Cerul Său Înalt! Iar aceste semne  ale dragostei Lui pentru mine  m-au ţinut tare chiar şi atunci când totul în jur se prăbuşea! Slavă Lui!

Da, Dumnezeu ne trimite la tot pasul semne ale dragostei Sale divine!

Este modul Lui de a ne spune:

Te iubesc cu o iubire veşnică,  de aceea Îţi păstrez bunătatea Mea!

Ai încredere în Mine şi în lucrarea pe care o fac chiar acum în viaţa ta!

Este spre binele tău suprem!

Dumnezeu îţi trimite şi ţie semne ale dragostei şi prezenţei Sale!

Le-ai descoperit?!

Te-ai bucurat de ele?!

Deschide-ţi inima şi observă-le în viaţa ta!

Nu sunt simple coincidenţe ci sunt semne ale dragostei Sale!

Şi preţuieşte-le!

Te invit să citeşti Semne ale dragostei Sale, să înţelegi cât de minunat lucrează Dumnezeu în vieţile copiilor Săi şi să descoperi apoi şi semnele dragostei Sale trimise în viaţa ta! Este timpul să ne lăudăm cu Dumnezeul nostru, Cel care face semne şi minuni în dreptul celor care Îl iubesc şi Îl slujesc!

Cartea Psalmii spune în versetul 56:10 atât de frumos:

Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu!

Prin intermediul acestei cărţi eu am ales să mă laud cu Dumnezeul  meu şi să vă prezint semnele lăsate de EL în viaţa mea! Un nor în formă de inimă creionat pe cer special pentru mine de degetul lui Dumnezeu, un înger care mi-a comandat un taxi într-un oraş supraaglomerat, un verset special din Biblie prin care Dumnezeu a vorbit inimii mele mâhnite sau primirea unor pricomigdale visate, sunt doar câteva din semnele Lui minunate lăsate în viaţa mea!

Citeşte această carte şi primeşte pe baza unor versete din Biblie pe care le voi prezenta în paginile ei, încurajarea de care ai nevoie, şi care spune:

Dumnezeu este cu tine la tot pasul ca să te scape şi săţi dea mântuirea!

Crede acest lucru şi bucură-te de semnele dragostei Sale trimise şi în viaţa ta!

Sunt unice! Sunt speciale! Sunt pentru tine!

 

În acea după-amiază a lunii mai mă îndreptam împreună cu cei trei copilaşi cu care Dumnezeu mi-a binecuvântat familia, către şcoală. Părea o zi ca oricare alta, o zi în care îmi conduceam copiii către băncile şcolii acolo unde Marcu şi David urmau să înveţe noi lucruri interesante şi folositoare, dar şi către băncile grădiniţei, acolo unde Elisa se bucura încă de jucării şi de statutul de copil mic.

Totuşi, în acea zi eu am văzut pe cer un semn special şi neaşteptat al dragostei minunate a lui Dumnezeu! De aceea, acea zi oarecare a devenit o zi cu totul şi cu totul deosebită şi va fi o zi pe care nu o voi uita niciodată!

Păşeam cu paşi repezi către şcoală, iar inima îmi era tristă şi mâhnită, aşa cum nu a mai fost niciodată până atunci! Problemele vieţii se acumulaseră parcă mai mult ca niciodată şi mă simţeam copleşită de necazuri, de probleme şi de boli. Toate mergeau parcă în derivă! Nu înţelegeam de ce Dumnezeu nu răspunde la cererile şi rugăciunile noastre! Nu înţelegeam de ce El nu aduce lumina peste familia noastră, aşa cum ne-a promis în nenumărate rânduri prin Cuvântul Său!

Trecuseră aproape trei ani de zile de când copiii se îmbolnăviseră, subit şi unul după altul, iar vindecarea lor nu avea loc, ci lucrurile se agravau pe zi ce trecea tot mai mult. Marcu avea inima mărită şi cu bătăi prea accelerate, iar glanda lui arăta „ca mâncată de molie”, aşa după cum ne-au spus doctorii la ultima consultaţie, iar David continua să privească lucrurile minunate ale acestei lumi, dar şi pe cei dragi lui, cu un singur ochi.  Având aceste poveri grele de purtat în inimă, dar meditând totuşi la Dumnezeu şi la faptul că El are, fără nicio urmă de îndoială, un plan foarte bun pentru mine şi pentru familia mea, mă îndreptam în acea zi către şcoală. Aveam de parcurs câteva sute de metri pe un drum drept la finalul căreia se afla şcoala. La un moment dat, am ridicat privirea spre cer. Oare ce speram să zăresc acolo?

Poate un nou semn al prezenţei Lui?!

Sau o nouă confirmare că El este în control şi că va lucra după un plan minunat, în familia noastră?

Nici eu nu ştiu!

Dar am privit în acea zi, pentru a nu ştiu câta oară Cerul, cel care este scaunul Lui de domnie, de aici de jos pe pământ, care este aşternutul picioarelui Lui! Iar ce am văzut pe el mi-a făcut inima să tresalte de o bucurie sfântă, deosebită!Am putut vedea creionat pe cer de degetul lui Dumnezeu, Cel care trece pe ceruri ca să ne vină în ajutor, aşa cum ne spune Cuvântul Său minunat în Deuteronom 33:26, un semn minunat al dragostei Lui! Chiar în faţa mea, la capătul drumului şi aflat deasupra şcolii, se vedea clar un nor în formă de inimă pe cer!

Un nor în formă de inimă pe cer!

Un semn al dragostei Sale!

Cerul era senin. Nu se vedea niciun nor pe cer pe o distanţă foarte mare cu excepţia unuia singur, şi acela stătea luminos şi triumfător, chiar în faţa mea!  Şi era unul care avea o formă perfectă de inimă!

Ce Minunat este Dumnezeu!

El şi numai El a pus pe cer  în acea zi, special pentru mine, semnul dragostei Sale!

         Iar prin acest semn El mi-a spus:

                     TE IUBESC!

         Şi din dragoste pentru tine şi casa ta, Eu voi lucra!

              Eu  lucrez!

              Eu vă voi da biruinţa!

             Pentru că vă iubesc!

Ce mult m-a încurajat acest gând al dragostei lui Dumnezeu pentru mine şi pentru familia mea!

Da, Dumnezeu mă IUBEŞTE cu o iubire veşnică!

Dumnezeu ne iubeşte cu o dragoste nespus de mare!

Ce revelaţie minunată primită în vremuri de încercare!

Dragostea lui Dumnezeu este o dragoste deosebită ce nu poate fi descrisă în cuvinte omeneşti!  De aceea nici nu voi încerca! Dar voi spune atât: Pentru că Dumnezeu mă iubeşte, şi pentru că ne iubeşte, El nu va îngădui să cădem în disperare, în necredinţă şi lacrimi, ci El va lucra!

Când înţelegem cât de mult ne iubeşte Dumnezeu atunci înţelegem şi că El nu ne va lăsa mereu în încercare, ci ne va ridica, ne va aşeza picioarele pe stâncă, ne va da un nou început, ne va însănătoşi copiii, ne va da biruinţă în orice domeniu în care Îi cerem ajutorul! Şi va face toate acestea pentru că El ne iubeşte! Nu vom putea niciodată înţelege profunzimea dragostei lui Dumnezeu, dar o vom putea întrezări prin biruinţele şi binecuvântările pe care le va revărsa peste noi!

Da, pentru că ne iubeşte!

Cu o iubire veşnică!

 

Cu dragoste în Hristos,