Mărit să fie Domnul!

Acelaşi Dumnezeu care a creat lumea în şase zile, care a biruit Moartea într-o aprigă luptă şi care ţine în mâini controlul asupra întregului Univers este şi Cel căruia tu I te închini astăzi! Acelaşi Dumnezeu care ţine în mâini suflarea fiecărei vietăţi de pe acest pământ este şi Cel care ţine în mâini întreaga ta viaţă!
În fiecare moment al vieţii noastre noi avem nevoie să ne umplem mintea cu gânduri despre Dumnezeu! În fiecare clipă trăită pe acest pământ noi trebuie să ne umplem mintea cu gânduri MARI despre Dumnezeu!

Noi trebuie să Îl mărim pe Dumnezeu!
În Cuvântul Lui găsim scris:
Mărit să fie Domnul! (Psalmul 35:27, sublinierea îmi aparţine).

L-ai mărit tu astăzi pe Dumnezeu?
Este El mărit şi glorificat prin faptele, vorbele şi acţiunile tale?
Îl măreşte lucrarea ta pe El?

O mare problemă a creştinilor din mileniul trei este că am uitat cât de Mare, Măreţ, Puternic şi de Temut este Dumnezeul nostru! L-am redus pe El la mărimea nostră, limitându-L. Şi I-am limitat astfel puterea şi măreţia!

Noi avem nevoie să-L mărim pe El şi modul minunat în care El lucrează, în vieţile noastre! Pentru că El lucrează într-un astfel de mod: minunat şi măreţ! De aceea trebuie să învăţăm încă o dată cum să-L mărim pe Dumnezeu! Pentru că tocmai mărirea şi glorificarea lui Dumnezeu evidenţiază omnipotenţa, omniscienţa şi superioritatea Lui faţă de ceilalţi dumnezei! Iar acest lucru ne măreşte nouă credinţa!
Avem nevoie să ne aducem aminte cine este cu adevărat Dumnezeul căruia noi vrem să I ne închinăm astăzi! Dacă vrem ca ofranda inimilor noastre să fie primită, trebuie să avem în vedere puterea Lui nemărginită asupra lumii şi a vieţilor noastre, şi astfel să venim înaintea Lui cu frică şi cu cutremur.
„Este lucrarea unui om de ştiinţă să-L mărească pe Dumnezeu, ca Ziditor; dar este datoria credinciosului să-L mărească pe Dumnezeu ca Răscumpărător,” spune John Phillips în cartea Comentariu asupra Psalmilor. Lucrarea de răscumpărare a lumii este o lucrare atât de măreaţă şi de vastă încât toate cărţile şi toate cuvintele din lume nu ar putea-o cuprinde! Dar aceasta nu înseamnă că nu putem încerca! Dumnezeu chiar aşteaptă aceasta de la noi! Nu pentru că El are nevoie de aceasta, ci pentru că noi avem nevoie de aceasta!

Când realizezi cine este cu adevărat Dumnezeul căruia tu I te închini astăzi, Cel care te primeşte înaintea Lui nu oricum, ci în calitate de copil al Lui, ascultându-ţi suspinurile, cererile şi mulţumirile în orice clipă şi dorind să te binecuvânteze cu toate binecuvântările Lui cereşti şi pământeşti, atunci tu nu poţi decât să strigi, cu toată puterea şi cu toată inima:

Mărit să fie Domnul!
Şi să strigi din toată inima!

Atunci când realizezi cât de mare este Dumnezeu şi cât de mari şi minunate sunt planurile Lui pentru viaţa ta nu poţi decât să ai inima plină de bucurie şi de speranţă, ştiind că ţi-ai încredinţat viaţa în mâna Celui care are Viaţa şi Binecuvântarea, Bucuria şi Belşugul Spiritual!
Şi pe toate acestea vrea să ţi le dea ţie!
Şi orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui şi facem ce este plăcut înaintea Lui! (1Ioan 3:22, sublinierea îmi aparţine).

Astăzi, umple-ţi inima de bucurie şi speranţă meditând la măreţia lui Dumnezeu arătată în viaţa ta!
Şi întreabă-te: Cât de Mare şi Puternic este Dumnezeu pentru mine?!
Pentru că pe atât de MARI şi bine închegate sunt şi vor fi lucrările şi acţiunile pe care tu le faci şi le vei face, în Numele Lui! Lucrările la care Dumnezeu îi cheamă pe muritori sunt întotdeauna peste puterea omenească, pentru că sunt de mărimea Lui! Dar la fel de mare este şi puterea pe care El o promite celor care aleg să se pună în slujba Lui!

Cere lucrări MARI unui Dumnezeu Mare!
Cere semne mari unui Dumnezeu MARE şi le vei avea!
Măreşte-L pe Dumnezeu în şi prin viaţa ta!
Preamăreşte-L!

Astăzi, alege să-L preamăreşti pe Dumnezeu pentru tot ceea ce ţi-a dat!

Sunt binecuvântările Sale pentru tine!
De aceea sunt atât de minunate!
Şi crede că Dumnezeul Atotputernic pe care tu Îl preamăreşti este de partea ta!