Leac pentru suflet- episodul 1

În ultimele trei săptămâni am trecut prin câteva experiențe mai dificile , cum ar fii spitalizarea pentru o săptămână și la doar o săptămână după asta, după un miniconcediu binecuvântat de Domnul, suntem toată familia afectată de un virus neobrăzat, care ne-a scos din rutina noastră obișnuită.

În toată această perioadă am văzut cum Domnul îmi vorbește prin versete de încurajare și mă asigură de fiecare dată că nu sunt singură în aceste încercări.

Sfânta Scriptură spune în Evrei 4:15 : Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit  ca şi noi, dar fără păcat. Cred că aceste slăbiciuni se referă atât la cele spirituale, emoționale cât și fizice de asemenea.

Și nu-i așa, că de cele mai multe ori când ne confruntăm cu slăbiciuni fizice, trupești cum ar fii boala, toate celelalte domenii ale vieții noastre sunt afectate? Familia, viața spirituală, viața socială, viața profesională, etc.

De aceea avem cu atât mai mare nevoie să ne agățăm de aceste promisiuni ale Domnului pentru aceste momente grele și dificile. Vă invit să le citiți și să le însușiți pentru viața voastră.

Iacov 1:2-4 Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie cînd treceţi prin felurite încercări,  ca unii cari ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare.  Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, pentru ca să fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic.

Isaia 40: 28-31 Nu ştii? N-ai auzit? Dumnezeul cel veşnic, Domnul a făcut marginile pământului. El nu oboseşte, nici nu osteneşte; priceperea  Lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit şi măreşte puterea celui ce cade în leşin. Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină,  dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă, şi nu obosesc, umblă, şi nu ostenesc.

Romani 8:26  Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu  ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar Însuşi  Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.

2 Corinteni 1:3-4 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz!

2 Corinteni 12:9-10 Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine.  De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci, când sunt slab, atunci sunt tare.

Deuteronom 31:8 Domnul  Însuşi va merge înaintea ta, El Însuşi va fi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa; nu te teme şi nu te înspăimânta!

Isaia 49:15-16 Poate o femeie să uite copilul pe care-l alăptează şi să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar  chiar dacă l-ar uita, totuşi  Eu nu te voi uita cu niciun chip.Iată că te-am săpat penmâinile Mele şi zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor Mei!

Matei 11:28-30 Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi  învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit  cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.

Psalmul 33:20-22 Sufletul nostru nădăjduieşte în Domnul; El este Ajutorul şi Scutul nostru. Da, inima noastră îşi găseşte bucuria în El, căci avem încredere în Numele Lui cel Sfânt.  Doamne, fie îndurarea Ta peste noi, după cum o nădăjduim noi de la Tine!

Psalmul 118 : 5 În mijlocul strâmtorării am chemat pe Domnul: Domnul m-a ascultat şi m-a scos la larg.

Sper ca aceste versete să vă fie de ajutor atunci când vă confruntați cu boala voastră sau a cuiva drag vouă. Sunt multe promisiuni în Biblie cum ar fii promisiunea vieții veșnice (Ioan 3:16) sau faptul că Dumnezeu ne va fii alături în viața aceasta (Matei 28:20), dar nu avem nicăieri faptul că Dumnezeu garantează că ne va vindeca necondiționat pe toți. El poate să o facă, eu cred în minuni, dar este alegerea Lui când și pentru cine o va face. Noi trebuie să ne bizuim pe credința că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. (Romani 8:28)

Noi putem împărtăși aceste mesaje ale încurajării cu alții pentru ca oricine trece prin aceste momente grele să poată fi îmbărbătat prin aceste cuvinte ale vieții.

Aș îndrăzni să te întreb, care sunt versetele care îți aduc ție pace și încurajare când treci prin momente de boală și oboseală?

 

 

 

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.