Leac pentru suflet-episodul 3

Îngrijorarea-boala care ne secătuiește sufletul

Spurgeon spunea : Îngrijorarea nu golește ziua de mâine de necazurile eu, ci golește ziua de azi de puterea ei. Și realizez că mare adevăr poartă cuvintele lui.

Am trecut prin viața mea, printr-o perioadă în care m-am agățat orbește de aceste cuvinte sfinte care le voi reda aici. Recent, această perioadă a creat în mine un sentiment de îngrijorare mai acut decât l-am simțit altă dată. Sunt sinceră și trebuie să recunosc lucrul acesta. Chiar dacă știam că totul va fii bine, totuși în inima mea a încolțit îngrijorarea.

Poate că și tu ai o sămânță de îngrijorare în viața ta. Poate că sămânța a rodit deja și a acaparat mare parte din inima ta. Cred că îngrijorarea e o boală ce afectează pe toată lumea: copil, tânăr, familist, bătrân:

  • Oare îmi voi putea plăti luna asta chiria, rata, datoria?
  • Oare voi reuși să-mi fac prieteni noi?
  • Oare îmi voi găsi un alt loc de muncă?
  • Oare voi fi o mamă bună? Un părinte bun?
  • Oare voi putea face față tuturor solicitărilor ?
  • Oare ce viitor îi așteaptă pe copiii mei, în lumea în care trăim?
  • Oare cancerul a dispărut?

Oare…oare…oare…?

Câți de oare purtăm cu noi, în fiecare zi în viața noastră? Dacă privești în inima ta și te analizezi OARE găsești îngrijorarea acolo?

De aceea am scris acest articol…pentru tine și pentru mine. Dacă s-a demonstrat că îngrijorarea afectează sănătatea noastră, eu cred că Cuvântul lui Dumnezeu poate transforma întrega noastră ființă: duh, suflet și trup.

Te invit să-ți însușești aceste cuvinte pentru viata ta:

1. Filipeni 4:6,7

Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.

2. Psalmul 62:8

Popoare, în orice vreme, încredeţi-vă în El, vărsaţi-vă inimile înaintea Lui! Dumnezeu este adăpostul nostru.

3. Matei 6:26-32

Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră şi nici nu strâng nimic în grânare, şi totuşi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele? Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălţimea lui? Şi de ce vă îngrijoraţi de îmbrăcăminte? Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu ţes;  totuşi vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Aşa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor . Nu vă îngrijoraţi dar, zicând: ‘Ce vom mânca?’ sau: ‘Ce vom bea?’ sau: ‘Cu ce ne vom îmbrăca?’. Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele.

4. 1 Petru 5:7

Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuşi îngrijeşte de voi.

5. Matei 11:28-30

Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă.  Luați jugul Meu asupra voastră și învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima; și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, și sarcina Mea este ușoară.

6. Proverbe 3:5,6

 Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta. Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.

7. Psalmul 37:5

Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, şi El va lucra. 

8. Isaia 41:10

Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.

9. Psalmul 91: 15,16

Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi. Îl voi sătura cu viaţă lungă şi-i voi arăta mântuirea Mea .

10. Psalmul 121:7,8

Domnul te va păzi de orice rău, îţi va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare şi la venire, de acum şi până în veac.

Cu aceste ultime încurajări în inima noastră, te provoc să te oprești o clipă și să aduci înaintea lui Dumnezeu, orice îngrijorare, fie ea mică, mare pe care o simți și să crezi din toată inima ta, că El e gata să ia această îngrijorare din dreptul tău. Așa cum a promis, de altfel că o va face.