ATENȚIA ÎN CENTRUL ATENȚIEI- episodul I

CAPACITĂȚILE PSIHICE ALE CREIERULUI 

 SUFLETUL uman

 Însușirile psihice- sufletul- omului dăruit de Creator, sau în limbaj științific procesele psihice ale creierului uman sunt:  de cunoaștere(atenția, gândirea, memoria), afective (iubire, ură) și decizionale      ( hotărâre, voință…) Sunt mari binecuvântări de care beneficiem cu toții.


Toate lucrările Tale Te vor lăuda Adonay! Și credincioșii Tăi Te vor binecuvânta”

În ce scopuri pot fi utilizate procesele psihice    ?

      SCOPURI POZITIVE ?      SCOPURI NEGATIVE?      CALEA DE MIJLOC ESTE NAGATIVĂ?! Să medităm!

ATENȚIA ÎN CENTRUL ATENȚIEI

 Creatorul a înscris în programul genetic al oricărui individ uman ATENȚIA, o binecuvântare care se poate dezvolta mai rapid sau mai lent, se poate utiliza în scopuri pozitive sau nu, conștient sau inconștient etc. în funcție de o serie de factori din mediul în care crește copilul, se maturizează adultul și îmbătrânește vârstnicul.

Este o deosebire esențială între atenția umană și atenția  animală. Animalele nu pot descifra detalii, nu pot interpreta, nu pot comunica cele observate prin atenția vizuală sau auditivă etc., cu toate că la animalele prădătoare acuitatea (intensitatea) atenției este  superioară  celei umane.

 

„În aceste zile din urmă”, tulburările „babilonice” din  lume, exteriorizate în haos, violență,  imoralitate și altele asemenea acestora, aduc necazuri, boli, neputințe etc. Chiar dacă nu intenționează să le urmărească , „sufletul de femeie”este  provocat, îndurerat sau revoltat, de existența lor. Iată cum  răul ne „atrage”  atenția, sau ne poate pune în pericol viața. O  mare atenție trebuie să avem despre cine, ce există, și ce se întâmplă în jurul nostru. Vom fi „cu ochii-n patru” , vom învăța chiar și să  ne autoapărăm.

Atenția  „sufletului de femeie credicios Creatorului! indiferent de vârstă va fi îndreptată spre Cuvântul scris de Adonay pentru omenire, prin care primim credință, înțelepciune, știință și putere pentru orice situație în care ne aflăm.   Romani 11.33 „O adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Elohim- Dumnezeu”.  Credem că suntem păziți de puterea lui Adonay, dar și noi trebuie să ne facem partea.

Atenția copiilor și tinerilor

Orice „suflet de femeie”, de mamă, dorește să aibă copii buni, și să-i ferească de rău.

Cum ? Practica- ATENȚIA– să fie îndreptată spre CINE și CE ?????????

                                 Spre Cel ce ne-a creat, și spre ce ne învață!

 Școala seculară îndreaptă atenția elevilor spre o gândire exclusiv materială, și dezvoltă o atitudine de indiferență față de Creator.  Atenția elevilor este canalizată spre conținutul  strict științific al realității fizice despre  care se predă în școala seculară. În realitate, majoritatea datelor științifice descoperite de oamenii de știință care se predau elevilor, sunt creații ale lui Adonay, dar nu se menționează elevilor. Secular este un cuvânt care după DEX provine din secularizare-secularizez- ceea ce înseamnă a trece în patrimoniul statului un bun aparținând bisericii sau mănăstirii. Iată că la început, învățământul aparținea bisericii. Apoi a fost „smuls”, a fost secularizat de stat.

 Proverbe 25:2 „Slava lui Adonay stă în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraților( a oamenilor de știință) stă în descoperirea lucrurilor”.

 Se predau însă, și aspecte științifice cum este teoria evoluției omului și alte presupuneri sau interpretări științifice, opuse Cuvântului Sfânt, contrare voii lui Adonay.  La clasa a V-a la istorie și mai ales la biologie se explică originea animală a omului.

Credincioșii au în mintea lor altceva, și anume că, omul este capodopera creației, este „după chipul  Nostru, după asemănarea Noastră”. Genesa1:26.

Școala duminicală  din multe biserici îndreaptă atenția elevilor  exclusiv spre gândirea spirituală  prin lecțiile biblice pe care le predau.

Ca o linie ferată cu două șine paralele așa sunt cele două tipuri de școli.

Cele două școli în realitate, SUNT UNA !!!!!!!!!Ele prezintă elevilor două componente ale vieții: spirituală și materială.

Am încercat și am reușit cu ajutorul lui Adonay, să  scriu toate cărțile de biologie din perspectivă creaționistă, am integrat Cuvântul în lecții la locul potrivit, cu grijă și atenție, pentru ca însușirile Creatorului și principiile Lui de lucru să fie evidente. Am diseminat în țară aceste cărți la liceele teologice, în biserici, le-am popularizat la Vocea Evangheliei la TV Alfa Omega. Se știe ceva despre ele. Se utilizează  în mică măsură în școlile teologice. Totuși curajoșii , profesorii și elevii a căror părinți au puternice convingeri creaționiste, le dau atenție, le folosesc. Scopul acestor cărți este de a Lăuda intențiile, realizările, principiile lui Adonay în creație și de a le utiliza în viață. Dar ca să le înțelegi trebuie să înveți , să muncești. Câți părinți, profesori și elevi au îndreptată atenția spre asemenea cărți? Nu este prea târziu, de aceea vin cu această ATENȚIONARE!

 Este de apreciat atenția  care se dă în școli educației rutiere, fiind vorba tot autoapărare. Părinții vor continua această lucrare bună în viața practică.

Alarmantă este marea atenție  pe care o acordă copii și tinerii telefoanelor mobile tabletelor  etc. Sunt atât de atrași încât nu văd, nici nu aud ceea ce se petrece în jurul lor. Așa pot fi atacați prin surprindere și expuși unor fapte imorale sau negative de alt gen.  Se fac tot felul de studii  și lecții despre utilizarea sănătoasă a acestor mijloace. Au devenit robi ai informațiilor , și mai ales robi ale căror informații!!!!!!!!!!!!!! haosul își pune amprenta tot mai mult  pe mintea lor. Efectele asupra sănătății și performanțelor școlare sunt  negative vizibile în societatea în care trăim.

Dirijarea atenției la copii și tineret prin factori educaționali călăuziți de Duhul lui Adonay este mai acută ca niciodată.

 

Sharing is caring!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.