ATENȚIA ÎN CENTRUL ATENȚIEI- episodul II

Atenția „sufletului de femeie”

SPRE CINE ȘI SPRE CE?  Spre Cel ce ne-a creat, și spre ce ne învață!

Atenția „sufletului de femeie credincios Creatorului”, indiferent de vârstă, va fi îndreptată spre Cuvântul scris de Adonay pentru omenire, prin care primim credință, înțelepciune, știință și putere pentru orice situație. Va fi mereu proaspăt în minte citatul biblic: „O adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Elohim- Dumnezeu” din Romani 11:33, ca să mobilizeze orice „suflet de femeie”.

Profunzimea și exactitatea atentă acasă, sau la locurile de muncă, în relații cu soții, cu copii, cu orice semen, studiile biblice, părtășia cu Adonay, ar fi câteva aspecte pozitive dorite și de Cel ce a creat atenția. Efectele atenției  pozitive!  Optimismul , bucuria, succesul etc. sunt exemple de urmat pentru copii și tineri.

Atenția concentrată în locul superficialității   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Graba sau mulțimea problemelor cu care se confruntă femeile sunt elementele  care „perturbă”  studierea Cuvântului. Legea sau Tora conține  instrucțiunile date de Adonay omenirii în legi, porunci și învățături de formare și transformare a omului căzut în păcat. Mulți spun că Legământul Inițial( numit VechiulTestament) în care este Tora este a evreilor, și o neglijează. Dar cum este perceput de „sufletul de femeie”  de exemplu Deuteronom 18:10. „Să nu fie la tine nimeni care …să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului (horoscop), de vrăjitor, de descântător, nimeni din cei care cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe morții…” Câte femei care sunt creștine, urmăresc cu interes aceste lucruri în media?

E bine ca  „sufletul de femeie” să aplice  și să explice Deuteronom 22: 6,9,11, care spune: „Dacă întâlnești pe drum un cuib de pasăre, într-un copac sau pe pământ cu pui sau ouă și mama lor șezând peste pui sau peste ouă, să nu iei și pe mama și pe puii ei, ci să dai drumul mamei, și să nu iei decât puii, ca să fii fericit și să ai multe zile”, sau, „Să nu sameni în via ta două feluri de semințe…sau, să nu porți o haină țesută din  felurite fire, din lână și in unite împreună”. Iată aspecte comportamentale care nu se repetă în Noul Legământ, dar nici nu sunt suprimate. Adon Yeshua Domnul Isus a venit să împlinească legea chiar dacă pe  unele le-a anulat, de ex: Deuteronom 19:21„ să n-ai nici o milă, ci să ceri viață pentru viață, ochi pentru ochi dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior”. Mai sunt exemple , dar e nevoie de atenție sporită pentru a le discerne.

Nu voi aminti aspecte negative spre care este îndreptată atenția multor femei, pentru că se cunosc, relele-păcatele, ci doresc să închei cu nevoia ca„ Atenția să fie în centrul atenției”   în contrast cu indiferența, pasivitatea, comoditatea, „care sunt la modă” care nu stimulează atenția nici într-o direcție. „Relaxarea falsă” în care atenția este îndreptată spre nimic, sau lucruri de nimic, este un pericol social care paște pe copii, tineri, femei, bărbați adulți și oameni în vârstă.

Urmările acestor aspecte negative sunt vizibile  asupra sănătății psihice, dar și fizice. Depresia, nemulțumirea, supărările cu îmbolnăviri cardiovasculare și nervoase etc. sunt scopurile urmărite de   satan.

 Motive de meditații:

Este importantă direcționarea atenției?

Rămânem la stadiul de constatări?

Ce pot întreprinde ca individ, în propria-mi atenție?

Pot practica atenția selectivă?

Solicitarea excesivă atenției poate duce la îmbolnăviri. Neutilizarea atenției (comoditatea, lenea) duce la atrofierea (scăderea, pierderea ) atenției.

Să mulțumim lui Adonay pentru capacitatea psihică ATENȚIA și s- o utilizăm pentru El și Împărăția Sa, cum ni se spune în Coloseni 3:17„…să faceți totul în Numele Lui Adon Yeshua- Domnului Isus, și mulțumiți, prin El, lui Elohim – Dumnezeu Tatăl”.