SĂ IUBIM CEEA CE IUBEȘTE ADONAY ELOHIM-DOMNUL DUMNEZEU!

 IUBIREA, aspect vital al existenței umane, include mai multe trăsături  de caracter: bunătate,  dăruire, dărnicie, slujire, milă, afecțiune, ajutor…  Iubirea nu este un simplu sentiment, cum adesea este percepută de lumea cotidiană. Dacă însuși El, Elohim – Creatorul, este Dragoste, ne dăm seama de măreția, strălucirea, complexitatea și noblețea iubirii . Care ființe vii ar putea trăi fără iubirea Creatorului care a„ dăruit tot ce privește viața” începând cu aerul, apa , hrana și alte condiții de existență?

”Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața…” (2 Petru 1:3).

Cuvântul „dăruit” include  iubirea;  cum  dăruim un cadou cuiva? Cu drag, cu iubire. Să iubim ceea ce iubește Creatorul este o provocare extrem de mare!

 

 

Adonay Elohimul nostru, iubește pe Fiul Său, Adon Yeshua HaMashiach-Domnul Isus Cristos:

 „Tatăl iubește pe Fiul, și a dat toate lucrurile în mâna Lui”(Ioan 3.35) sau „căci Tatăl iubește pe Fiul, și-I arată tot ce face ; și-I va arăta lucrări mai mari…Ioan 5.20.

„Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele…”(Ioan 14:15), suntem îndemnate de Însuși Adon Yeshua –Domnul Isus.

 

Adonay Elohimul nostru, iubește curăția de inimă:

„Știu Dumnezeule, că tu cercetezi inima și că iubești curăția de inimă”1 Cronici (29:17).

 Mare autocontrol trebuie să ne facem pentru orice lucrare pe care o facem! Suntem chemate să facem totul în Numele Lui: „…faceți totul în Numele lui Adon Yeshua- a Domnului Isus” (Coloseni 3:17).

Adonay Elohimul nostru iubește dreptatea:

Adonay- Domnul este drept , iubește dreptatea” (Psalmul 11:7) ; „Căci Domnul iubește dreptatea, și nu părăsește pe credincioșii Lui”( 37:28).

Ce bucurie avem în suflet când acordăm ceea ce se cuvine celui ce ne-a ajutat, ne-a slujit…  cu atât mai mult, cu cât avem imediat și promisiunea.

 

Adonay Elohimul nostru iubește dreptatea și neprihănirea:

                „EL iubește dreptatea și neprihănirea”(Psalmi 33:5, 45:7).

     De ce sunt asociate cele două  aspecte caracteriale? Cel ce este drept, nu are păcat.„ Suflet de femeie” pur, curat, fără păcat- neprihănit, este ceea ce cred, că dorește orice femeie de bună credință.

Adonay Elohimul nostru-Domnul Dumnezeul nostru El își iubește Creația Sa: vie și nevie

Plantele, animalele și oamenii constituie Biosfera( creația vie), este susținută și îngrijită  de El, Creatorul, prin Fiul Său. Sufletul de femeie va susține, va îngriji, va iubi ceea ce a creat Adonay. Și celelate Sfere ale Globului pământesc, și tot Universul creat de El,  să le iubim! Dacă-L iubim pe El, iubim și lucrările Lui.
Dragostea Lui Elohim- Dumnezeu însă pentru  oameni, este specială. „Scrisoarea de dragoste”  către omenire Cuvântul Său,  cuprinde o infinitate de aspecte ale iubirii Lui, pentru ca omul să trăiască fericit.

 

Expresia cea mai înaltă a iubirii omului, este redată în citatul biblic: „Fiindcă atât de mult a iubit Elohim lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică”(Ioan 3.16). Această iubire este pentru toți oamenii „ pentru oricine, indiferent de naționalitate, vârstă , funcții sau orice altă diferență. Deci El ne-a iubit, ne iubește și ne va iubi pe toți oamenii.

Adon Yeshua HaMashiach a învățat pe ucenicii Săi multe aspecte ale iubirii . Aceștia  le-au transmis la alții, prin Cuvânt și prin însăși viața lor, iar noi le luăm exemplu transmițându-le mai departe.

Luând exemplul lui Adon Yeshua HaMashiach- Domnul Isus, și având în față porunca:„ iubește aproapele ca pe tine însuți”, cum vom iubi?  Sufletul de femeie, va iubi, va urma exemplul dat de El!

Și ce mai iubește Adonay?

„Adonay iubește porțile Sionului”(Psalmul 87:8)

Adonay nu a încetat nici o clipă să-și iubească poporul ales.

„Iar dacă unele din ramuri au fost tăiate, și dacă tu, care ești dintr-un măslin sălbatic, și ai fost altoit în locul lor, și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te făli față de ramuri, să știi că nu tu ții rădăcina , ci rădăcina te ține pe tine. Dar ce vei zice: Ramurile au fost tăiate, ca să fiu altoit eu. Adevărat au fost tăiate din pricina necredinței lor, și tu stai în picioare prin credință: Nu te îngâmfa , ci teme-te!  Uită-te la bunătatea și asprimea lui Elohim- Dumnezeu: asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta; altminterea , vei fi tăiat și tu” (Romani 11: 17-22).

 

În Scripturi scrie în mai multe rânduri : cine va binecuvânta și se va ruga pentru Israel  și Ierusalim, va fi binecuvântat, iar cine va blestema pe poporul Lui și Orașul Marelui Împărat va fi blestemat.

Bucurați-vă împreună cu Ierusalimul și veseliți-vă cu el, toți cei ce-l iubiți;…(Isaia 66:10).

Să iubim ceea ce iubește Adonay Elohimul nostru, este o provocare, cred plăcută Lui, pentru că ne ajută să-L cunoaștem mai îndeaproape, să facem tot mai mult, ca El !