Serial

 Stimați părinți!

Elevii, copii dvs. au la dispoziție multe materiale didactice existente în  școli. Ceea ce vă aduc la cunoștință prin acest articol, sunt materiale originale- Manuale școlare de biologie în viziune creaționistă- cărți,  care nu se găsesc în școli (excepție liceele teologice). Originalitatea acestor cărți  constă în faptul că lucrurile create  despre care elevii învață la școală, sunt prezentate în legătură cu Creatorul acestora. Originatorul tuturor lucrurilor bune, existente în Univers, este Creatorul, de aici și numele de Creaționism.

Există deci, manuale de biologie pentru clasele V-XII în viziune creaționistă. Elevii, copii dvs. pot învăța utilizând și aceste cărți pentru că este prezentată aceeași materie care se predă la școală ( respectă programa de învățământ), doar că datele științifice sunt predate în viziune creaționistă.  Recomandarea pe care o fac este ca elevii să utilizeze atât manualele școlare seculare, care sunt din perspectivă evoluționistă, de altfel obligatorii a se parcuge în școli, și  care promovează ateismul, cât și cele creaționiste pe care le prezint, dar care evidențiază  scopul creației vii, însușiri ale Creatorului evidente în creația Sa,  principii universale în lucrarea divină etc. prin care Creatorul este preamărit și binecuvântat.

Atât dvs. stimați părinți, cât și elevii, de altfel oricine, poate constata  folosind și  aceste manuale concomitent cu cele oficiale, că aceleași date științifice pot fi prezentate din două perspective : creaționistă, în care este evidențiat Creatorul, însușirile Sale, și stilul Său de lucru și din perspectivă evoluționistă, dar care formează convingeri ateiste.

Voi cita două exemple de la clasele extreme: a V-a și a XII-a.

La Botanică clasa a V-a la lecția „Frunza”. Fragment  de la pg 50.

„…continuând prezentarea structurii interne a frunzei, confirmăm complexitatea minunată și desăvârșită, creată de Marele Proiectant. În celulele stomatice se găsesc cloroplastele, niște grăuncioare verzi, care au forme foarte diferite și interesante.

Cloroplastele conțin substanța clorofilă, înzestrată de Creator, cu capacitatea de a absorbi energia soarelui. În manualele seculare, oficiale se menționează că stomatele sunt celule modificate. Când s-au modificat și pentru ce? Cine crede în modificări( presupuse) ale structurilor, va acecepta acest mod de interpretare evoluționist a originii stomatelor.

Creaționismul recunoaște priceperea și suveranitatea Creatorului care a poruncit („fiat”) să fie stomatele cu cloroplaste și cu clorofilă cu tot, odată cu tot corpul vegetal, cu toate componentele terminate, fiecare parte având rostul ei – principiile întregului și finalității fiind clare.

 

La clasa a XII-a lecția „Mutageneza și teratogeneza umană”  Fragment de la pag 156.

(Lecția se referă la modificările materialului genetic al organismului uman: clasificarea mutațiilor, boli genetice și factori mutageni).

„Dintre agenții mutageni biologici se remarcă virusurile și elementele genetice mobile, numite gene săritoare sau transpozoni. S-a costatat că mobilitatea transpozonilor crește în condiții  de stres provocat de mediu.

Un prim factor al mediului, ar putea fi anturajul. În 2 Petru 2:8 ni se spune că Lot își chinuia sufletul în mijlocul „nelegiuiților” din Sodoma. Termenul grecesc pentru „își chinuia sufletul” comunică și ideea de hărțuire sau torturare mentală. Un alt factor ar putea fi relațiile rupte, mai ales cu Dumnezeu. Când relația cu Dumnezeu este afectată de păcat, în viața credinciosului va apărea stres și alte efecte pe plan psihic și fizic. După ce David a păcătuit cu Bat-Șeba, în Psalmul 32: 3,4 scrie: „Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Căci zi și noapte mâna Ta apăsa asupra mea; mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii”. David era consumat fizic…

Efectele produse de exploziile de la Hiroșima, Nagasachi, exploziile experimentale pentru testarea armelor nucleare, accidentul nuclear de la Cernobâl sunt câteva exemple de contaminare radioactivă a mediului cu consecințe dezastruoase asupra milioane de oameni. Leucemia și cancerul tiroidian sunt boli generate de contaminarea radioactivă a mediului.

Cancerul tiroidian

În următoarele articole vom pezenta fragmente din manuale pentru alte clase (VI,VII, VIII, IX, X, XI).

Menționăm că manualele de clasa a V-a și a VI-a sunt bilingve, română- engleză.

În concluzie există materiale didactice privind materia care se predă la biologie pentru toate clasele . Aceste materiale se pot procura de la Librăria „SCRIPTUM”str. Primăriei 31, din orașul Oradea –Bihor, România. http://www.scriptum.ro