Omul fără Dumnezeu

Ce este omul fără Domnul?
Ce e viața fără Dumnezeu?

E doar o umbră ștearsă ce-a trecut prin lume,
lăsând în urmă gânduri, remușcări….
este o stea ce n-are strălucire,
un felinar ascuns sub oboroc,
e-o pată neagră într-o oază de lumină,
o picătură mică într-un ocean de foc,
e un luceafăr apărut în zare
el strălucește falnic printre nori,
e mândru parcă n-are asemănare
dar înspre zi, lumina sa dispare,
s-a dus… de parcă n-ar fi fost nicicând!

Ce este omul fără Domnul?
O mână de țărână modelată?
Un lut luat și pus cândva pe-o roată?

Nu e nimic… E doar o adiere,
un val care-a trecut pe-aici cândva,
o amintire tristă, un final neașteptat,
un suflet care nu mai poate fi salvat…

Așa este viața fără Domnul.
Acesta-i omul fără Dumnezeu…

E trist dar poate întristarea ne trezește
și vom dori să fim cu Dumnezeu,
vom vrea să fim cu El în lumea asta
iar veșnicia s-o petrecem tot cu El.
Viața cu Isus e-o binecuvântare
și acel ce Îl urmează îi fericit,
e-n siguranță căci e-n turnul de scăpare
va fi mereu de Domnul ocrotit.
Căci Domnul nu te lasă niciodată,
El ține viața ta în mâna Lui,
îți întărește pașii și îți dă putere
atunci când te încrezi în brațul Lui.