Nu o dată mi-am pus întrebarea CUM ANUME TREBUIE SĂ MĂ ROG? Cartea intitulată The Circle Maker scrisă de Pastorul Mark Batterson m-a inspirat și încurajat enorm oferindu-mi un răspuns la întrebarea mea. Și despre aceasta aș dori să vă împărtășesc în următoarele rânduri traduse din cartea menționată mai sus.Read More →

În Sfânta Scriptură sunt multe versete în care găsim îndemnuri la rugăciune. Dacă un lucru este de cel puțin două ori menționat înseamnă că e ceva important, dar dacă este menționat de și mai multe ori, importanța sa crește pe măsură. Menționez aici doar câteva dintre versete: 1 Tesaloniceni  5:17 Rugați-vă neîncetat Luca 18:1 Isus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Luca 21:36 Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți puterea să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului omului.Read More →

Acelaşi Dumnezeu care a creat lumea în şase zile, care a biruit Moartea într-o aprigă luptă şi care ţine în mâini controlul asupra întregului Univers este şi Cel căruia tu I te închini astăzi! Acelaşi Dumnezeu care ţine în mâini suflarea fiecărei vietăţi de pe acest pământ este şi Cel care ţine în mâini întreaga ta viaţă! În fiecare moment al vieţii noastre noi avem nevoie să ne umplem mintea cu gânduri despre Dumnezeu! În fiecare clipă trăită pe acest pământ noi trebuie să ne umplem mintea cu gânduri MARI despre Dumnezeu! Noi trebuie să Îl mărim pe Dumnezeu! În Cuvântul Lui găsim scris: MăritRead More →

Eu în ei şi Tu în Mine –, pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine. Ioan 17:23 Dorința cea mai intensă pe care o are Isus înainte de a muri este ca noi, cei care suntem în trupul Său să fim uniți. Unitate în Biserică…! Sună frumos și chiar se țin predici frumoase pe acest subiect însă întrebarea este: câți dintre noi le aplicăm? Pentru a le putea aplica avem nevoie de iubire, iubire pentru frații noștrii ! Greu lucru…atunci când egoismul este prezent. Cum să-iRead More →

Privindu-mi inima în oglindă ca să răspund la provocarea Simonei azi am descoperit acolo un subiect care nu-mi dă pace de un timp: De ce să citim? chiar și un blog despre trăirile inimii?? Nu știu dacă pledoaria pentru citit ar putea fi încadrată la rubrica de sănătate sau de viață spirituală, știu doar că este esențială pentru ambele, acestea fiind interconectate și dependente în esență de Creatorul lor. Cititul în sine – dar al Lui Dumnezeu, ca vorbitul de altfel, dezvoltă ființa umană continuu din copilărie până la senectute. Pentru dezvoltarea spirituală nu există vârstă și stagnare a creșterii ca pentru cea fizică ciRead More →

Cercetată fiind de experiența trăită de Pavel și Sila din Fapte 16:25, mă gândeam că trăiesc într-o vreme când nu suntem închiși pentru credință ,în țara aceasta, în vremurile care le trăim. Totuși avem temnițe, oameni închiși, astfel că ocazia de a cânta și a ne ruga acolo, ca cei închiși să audă, să asculte, este doar prin a merge la ei, cu Cuvântul! A trebuit să iau o decizie… de a mă pune la dispoziția lui Dumnezeu, pentru cei închiși în temnița zidită pentru ispășirea păcatului lor. În acel loc în care oamenii aceia traiesc “iadul pământesc”. După cum știm din Psalmul 139:7-11: UndeRead More →

Eclesiastul 8:1 Înţelepciunea omului îi luminează faţa, şi asprimea feţei i se schimbă. Fața este cea care ne reprezintă pe noi. Este ceea ce arătăm lumii și cum suntem de obicei recunoscuţi. Nimic nu înăsprește o față mai mult ca păcatul și îngrijorarea. Minunata prezență a lui Cristos în inima ta are un impact direct asupra feței tale. Ea influențează umblarea ta, vorbirea ta, întreaga ta trăire. În calitate de femei credincioase, avem datoria să lăsăm fețele noastre să vorbească despre bunătatea și credincioșia lui Dumnezeu în viețile noastre. Dar problema este că de multe ori expresiile fețelor noastre și gesturile spun cu totul altceva.Read More →

Oglinda Inimii? Ce înseamnă aceasta pentru mine? “Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui,…căci din prisosul inimii vorbește gura” Luca 6:45. Da, există momente în care vrem să spunem soțului, soției, colegului, colegei, ce ar fi bine să facă , să spună sau cum să se comporte, pentru a trăi în liniște și pace cu mine. Apoi, la timpul de citire a Cuvântului ajung la Romani 12:18, “Dacă e cu putință întrucât atârnă de voi, ( adică de mine) trăiți în pace cu toți oamenii”,… deci, eu sunt cea care trebuie să caut pacea, să las din mândrie, să renunț laRead More →